Det handlar om kärlek

Det handlar om kärlek är en samverkansmetod som handlar om att informera barn och unga om deras rättigheter och vilka stödvägar som finns om de deras rättigheter kränks. För att delta i samverkansarbetet är det obligatoriskt att genomgå Rädda Barnens grundutbildning för Det handlar om kärlek. Utbildningen är uppdelad i fyra webbutbildningar, och om det är möjligt att träffas i grupp i din kommun så finns tillhörande handledningsmaterial för att arbeta vidare vid ett grupptillfälle. Utbildningen riktar sig främst till dig som arbetar med barn, men är öppen och kostnadsfria för alla!

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se