اداره های دولتی سوئد در خارج از کشور

دریافت کمک از اداره های دولتی سوئد در خارج از کشور؟

اگر شهروند سوئد، پناهنده یا بدون کشور هستید و در سوئد زندگی می کنید می توانید از سفارت یا کنسولگری سوئد در خارج از کشور کمک دریافت کنید. اگر در وضعیت اضطراری قرار دارید، مثلاً تحت تهدید یا خشونت قرار دارید، مجبور به ازدواج هستید یا ناچارتان می کنند بدون پاسپورت و بلیط بازگشت در کشور دیگری باقی بمانید، سفارت و کنسولگری سوئد می تواند به شما در موارد زیر کمک کند:

  • دادن مشاوره و حمایت.
  • با خویشاوندان تماس بگیرد یا سایر مشکلات را حل کند.
  • با یک وکیل مدافع، پزشک یا مترجم تماس بگیرد.
  • پاسپورت موقت یا عادی تنظیم کند.
  • برای سفر به سوئد به شما پول قرض دهد.

اما گاهی اوقات ممکن است دریافت کمک دشوار باشد، مثلاً اگر قوانین کشوری که در آن به سر می برید، متفاوت باشند. اگر هم شهروند سوئد باشید و هم شهروند کشوری که به آن سفر می کنید، شهروند کشوری محسوب می شوید که در آن به سر می برید و در این صورت برای وزارت امور خارجه سوئد، سفارتخانه ها و کنسولگری های سوئد دشوار خواهد بود که به شما کمک کنند چون آنها باید مطابق قوانین آن کشور کار کنند. کاری که در سوئد جرم محسوب می شود ممکن است در کشور دیگری جرم محسوب نشود. اگر مقامات کشور دیگر مایل به همکاری نباشند می تواند برای وزارت امور خارجه دشوار شود که مثلاً به شما برای سفر بازگشت به سوئد کمک کند.

برای خواندن مطالب بیشتر به: صفحه وزارت امور خارجه سوئد در مورد جرائم ناموسی در خارج از کشور مراجعه کنید.

توجه! در اینجا دکمه اضطراری برای ترک سریع صفحه وجود ندارد.

به یاد داشته باشید که موارد زیر مطابق قوانین سوئد صِدق می کنند

همیشه حق دارید اگر با یک ازدواج موافق نیستید به آن “نه” بگوئید. تهدید یا وادار کردن کسی به ازدواج، مثلاً با کاربرد خشونت، غیرقانونی است. دو نفر که می خواهند با هم ازدواج کنند باید هر دو در مراسم ازدواج شرکت داشته و با ازدواج با یکدیگر موافقت کنند. مقامات سوئد ممکن است یک ازدواج خارجی را که با اجبار انجام شده باشد، مورد تأیید قرار ندهند. ولی اگر ازدواج صورت گرفته باشد اثبات اجباری بودن آن اغلب در دادگاه دشوار خواهد بود. از اینرو مهم است که پیش از ازدواج مخالفت کرد و به یاد آورد که قانون حامی فرد است.

برای ازدواج باید به سن ۱۸سالگی کامل رسیده باشید. افراد بین ۱۶ تا ۱۸سال می توانند ازدواج کنند اما این امر مستلزم کسب مجوز از استانداری است. اگر کسی ازدواج کرده باشد نمی تواند پیش از طلاق با فرد دیگری ازدواج کند. کسی که ازدواج کرده باشد همیشه می تواند در سوئد طلاق بگیرد ولی حتمی نیست که بتواند طلاق خارجی خود را بگیرد.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se