دختران و پسران بالاتر از ۱۸ سال

افراد بالای ۱۸ سال خودشان می توانند محل زندگی خود را تعیین کنند و برای خودشان مسکن تهیه کنند. اما ممکن است وضعیت آنگونه باشد که شما بایستی از خانه خود نقل مکان کنید و از خانواده خود یا کسی که برای ادامه سکونت شما در خانه خطر ایجاد می کند، بگریزید.

شما می توانید از اداره خدمات اجتماعی کمک بگیرید و به یک مسکن موقتی تحت حفاظت بروید. آسانترین راه این کار آنست که به تلفن مرکزی کمون تلفن کنید و سراغ واحد پذیرش اداره خدمات اجتماعی را بگیرید. در برخی از کمون ها یک واحد پذیرش آسایش زنان وجود دارد که شما می توانید به آنجا بروید، در غیر این صورت کشیک زنان وجود دارد. اگر کشیک زنان وجود داشته باشد می توانید خودتان بدون تماس از طریق اداره خدمات اجتماعی، با آنها تماس بگیرید. کشیک زنان تقریباً در تمام کمون ها وجود دارد و اینها انجمن هائی هستند که توسط زنان برای کمک و حمایت به سایر زنان تشکیل شده اند. کشیک های زنان دارای مسکن تحت حفاظت برای زنانی هستند که به کمک نیاز دارند و آدرس آن اغلب محرمانه است. اما گاهی اوقات ممکن است لازم باشد به کشیک زنان در شهر دیگری نقل مکان کرد تا حفاظت به اندازه کافی مطلوب باشد. کشیک های زنان دارای کارکنانی هستند که به کار کردن با زنان و دختران در معرض خطر عادت دارند. در آنجا ممکن است زنان دیگری با تجربیات مشابه نیز زندگی کنند. افزون بر کارکنان می توانید با آن زنان نیز صحبت کنید و از آنان حمایت بگیرید. همچنین می توانید در مدتی طولانی تر کمک بگیرید و سپس یک مسکن برای خود پیدا کنید.

اگر پسر بالای ۱۸ سال هستید می توانید از اداره خدمات اجتماعی کمک بگیرید و به یک مسکن موقتی تحت حفاظت بروید. آسانترین راه این کار آنست که با تلفن مرکزی کمون تماس بگیرید و سراغ واحد پذیرش اداره خدمات اجتماعی را بگیرید. شما می توانید به طور ناشناس تلفن کنید و پرسش ها و افکار خود را با آنها در میان بگذارید. یک کشیک قربانیان جرائم نیز می تواند به پرسش های شما پاسخ دهد. امروزه مسکن های حفاظتی برای پسرانی که در معرض خشونت ناموسی قرار گرفته اند نیز وجود دارد. گذشته از اینکه مسکن حفاظتی در کمون شما وجود داشته یا نداشته باشد، اداره خدمات اجتماعی موظف است به شما کمک کند. اداره خدمات اجتماعی ممکن است خود دارای آپارتمان های کشیک برای مواقع اضطراری باشد یا ممکن است مشکل را از طریق مسافرخانه یا هتل حل کند.

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se