دختران و پسران زیر ۱۸ سال

دختران زیر ۱۸ سال می توانند به کشیک زنان یا دختران کمون خود مراجعه کنند. تقریباً همه کمون ها دارای کشیک زنان هستند و بسیاری از کمون ها یک کشیک دختران نیز دارند. شما می توانید به طور ناشناس به کشیک زنان یا دختران تماس بگیرید و این مکالمه اغلب رایگان بوده و در لیست مکالمات تلفن نیز ثبت نمی شود. بسیاری از کشیک های دختران دارای ایمیل و صفحه “گپ” هستند که می توانید به طور ناشناس با آنها گفتگو کنید و هیچکس از شما نخواهد خواست که شکایتی بکنید یا به شیوه دیگری موضع گیری کنید. کشیک های زنان و دختران اغلب تماس خوبی نیز با پلیس و اداره خدمات اجتماعی دارند و می دانند که اگر کسی بخواهد صحبت کند بهتر است با چه کسی تماس بگیرید.

پسران زیر ۱۸ سال می توانند با کشیک مردان یا کشیک پسران تماس بگیرند. اگر به کشیک مردان یا کشیک پسران تلفن می کنید می توانید ناشناس بمانید و در مورد مشکل خود با یک نفر صحبت کنید که به حرف های شما گوش خواهد کرد. برای دریافت اطلاعات و حمایت می توان از طریق اینترنت با آدرس www.killfragor.se یا www.umo.se نیز تماس گرفت.

ادارات دولتی، مانند پلیس و اداره خدمات اجتماعی در صورت آگاهی از اینکه کسی در معرض جرم قرار دارد یا به یک فرد زیر ۱۸ سال صدمه ای وارد می شود، موظف به تنظیم شکایت هستند.

ممکن است احساس کنید که این کار یک گام بسیار بزرگ است. از اینرو ممکن است خوب باشد با کسی که وظیفه شکایت ندارد یا کسی که بتوانید با او به طور ناشناس صحبت کنید، مثلاً مانند کشیک زنان یا دختران و یا صفحه اینترنتی www.killfrågor.se صحبت کنید. با این کار می توانید ایده های خود را آزمایش کنید و به افکار خود در آرامش و راحتی سر و سامان بدهید.

همه می توانند با اداره خدمات اجتماعی تماس بگیرند. آسانترین راه تماس آنست که به تلفن مرکزی کمون زنگ بزنید و سراغ واحد پذیرش اداره خدمات اجتماعی را بگیرید. وقتی مشکل خود را شرح دادید به شما یک وقت ملاقات با کارمند اموراجتماعی داده می شود که در زمینه مسکن حفاظتی برای جوانان کار می کند. اداره خدمات اجتماعی موظف است گذشته از سن و جنسیت تان به شما کمک کند. اگر شما دارای نوعی معلولیت باشید نیز این امر صِدق می کند. اگر دارای معلولیت باشید هم نقل مکان از خانه و هم یافتن خانه ای که با وضع شما سازگار باشد، دشوار خواهد بود. ولی شما دقیقاً از حق و حقوق برابر با دیگران برخوردارید و اداره خدمات اجتماعی وظیفه دارد به شما کمک کند. اگر لازم باشد به طور اضطراری خانواده خود را ترک کنید، اداره خدمات اجتماعی می تواند یک خانه کشیک به شما ارائه کند. رفتن به خانه کشیک به این معنی است که شما به خانواده ای خواهید رفت که از سوی اداره خدمات اجتماعی کنترل شده و تشخیص داده شده است که خانه خوبی است. در آن خانه ممکن است جوانان دیگری هم زندگی کنند و آن خانه می تواند به صورت ویلائی یا آپارتمانی باشد. اداره خدمات اجتماعی در مدتی که شما در خانه کشیک زندگی می کنید مشکلات شما را در خانه بررسی کرده و تحقیق می کند که آیا آن مشکلات حل شدنی هستند و آیا شما می توانید به خانه خود بازگردید یا نه. اگر مشکلات شما حل ناشدنی باشند یا شما در معرض انواع خشونت ها و تعرضات قرار داشته باشید به خانه ای نقل مکان خواهید کرد و در آنجا زندگی خواهید کرد تا  بزرگ شوید و بتوانید روی پای خود بایستید. این خانواده سرپرست (familjehem) نام دارد

 

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se