کشیک های دختران و زنان

کسی که احساس می کند دختر یا زن است می تواند با کشیک های دختران تماس بگیرد و با یک نفر صحبت کند. همه کشیک های دختران دارای آدرس ایمیل هستند و اغلب صفحه “گپ” و شماره تلفن هم دارند که می توانید با آنان تماس بگیرید.

در کشیک های دختران همیشه می توان ناشناس بود و کسانی که با آنها صحبت می کنید قول رازداری داده اند. یعنی حرف هائی را که زده می شود برای دیگران بازگو نمی کنند. کشیک های دختران اداره دولتی نیستند، یعنی وظیفه شکایت کردن ندارند. از اینرو صحبت کردن با یک کشیک دختران و بازگو کردن افکار و احساسات در محیطی آرام و بدون نگرانی از اینکه کسی شکایتی مطرح خواهد کرد، می تواند احساس خوبی برای شما ایجاد کند. کشیک های دختران در بسیاری از شهرها وجود دارند اما نه در همه آنها. لازم نیست که شما با کشیک دختران در شهر خودتان صحبت کنید. کشیک های دختران در آدرس www.tjejjouren.se در اینترنت وجود دارند.

با کشیک های زنان هم می توان مانند کشیک های دختران صحبت کرد. آنها دارای یک مسکن حفاظت شده نیز هستند و در مواردی که باید به طور اضطراری خانواده یا شریک زندگی خود را ترک کرد، می توان در آنجا سکونت کرد. هم کشیک های دختران و هم کشیک های زنان تماس های خوبی با پلیس و اداره خدمات اجتماعی دارند و می دانند که اگر کسی بخواهد صحبت کند بهتر است با چه کسی تماس بگیرید

تماسهای مهم


SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se