Söker du efter lokal kontakt?

Lokala stödvägar

Vart vänder jag mig om mina rättigheter kränks?
Är det akut? Ring polisen på 112!

Förutom de nedanstående stöd- och hjälpinstanserna har varje kommun ett ansvar och en skyldighet att stödja och hjälpa våldsutsatta. Det går därför även att kontakta polisen i din kommun, socialtjänsten eller en skolsköterska/kurator på skolan. I sökrutan ovan kan du skriva in din stad och få lokala kontaktuppgifter. Nedan hittar du andra frivilligorganisationer som också kan hjälpa dig.

Rädda Barnen

Rädda Barnen är en organisation som kämpar för barns rättigheter genom att väcka opinion och stödja barn i utsatta situationer. Det är Rädda Barnen som driver sajten du är inne på, Dina Rättigheter. Dina Rättigheter har även en stödchatt dit du kan vända dig. Chatten har öppet tisdag, onsdag och torsdag kl.19-21.

Vi på Kärleken är fri finns här för att lyssna och stötta dig.  Vi är inga psykologer eller terapeuter utan vi är svarare från ideella föreningar och vi har tystnadsplikt, vilket betyder att allt du chattar med oss om får inte föras vidare.

Rädda Barnens centrum för barn och unga i kris
Rädda Barnen har även ett centrum för barn och unga i kris som du kan läsa mer om här. Om du vill komma i kontakt med dem så ska du kontakta Rädda Barnens växel: 08-698 90 00. På rb.se kan du läsa mer om Rädda Barnens arbete.

BRIS

BRIS är en organisation som bistår barn som far illa och utgår från deras behov. Du som är upp till 18 år kan anonymt ringa och prata med vuxna på BRIS. Det syns aldrig på din telefonräkning att du har ringt till Barnens Hjälptelefon och BRIS betalar samtalet. Alla vuxna på Barnens Hjälptelefon har tystnadsplikt.
Barnens Hjälptelefon: 116 111 Webbplats: bris.se

Kvinno- och tjejjourer

Hos tjej- och kvinnojourer kan du som ringer välja att vara anonym. Alla jourkvinnor har tystnadsplikt.
Webbplatser: Sveriges kvinnojourers riksförbund: kvinnojouren.se
Riksorganisationen för kvinnojourer och tjejjourer i Sverige: roks.se
Tjejjourer: tjejjouren.se

UMO, Ungdomsmottagning på nätet

UMO är en nationell ungdomsmottagning på nätet för unga mellan 13 och 25 år. Syftet med sajten är att göra det lättare för unga att hitta relevant, aktuell och kvalitetssäkrad information om sex, hälsa och relationer.
Webbplats: umo.se

Linna-mottagningen

Linna-mottagningen har öppen mottagning för ungdomar 13-25 år som är utsatta för hedersrelaterat förtryck, hot eller våld.
Jourtelefon: 020-40 70 40
Webbplats: kvinnonet.net

Elektra

Elektras vision är att ingen skall leva under våld och förtryck i hederns namn. Vi arbetar för att unga ska veta vad hedersproblematik faktiskt är, att de har rätt att välja sina liv, att de ska känna till det stöd som faktiskt finns och våga använda det. Vi stärker unga som själva lever med hedersproblematik att bli aktörer för demokrati och rättigheter och därmed förebilder för andra unga.

När Elektra startade år 2000 hade det svenska samhället en mycket begränsad kunskap om våld och förtyck i hederns namn. Elektra fyllde gapet genom en jourverksamhet för tjejer som riskerade att utsättas för våld. Idag 16 år senare har samhället kompetens och kunskap att möta unga hedersutsatta. Dagens utmaning är glappet mellan unga och professionella aktörer som gör att unga ofta inte nås av det stöd som faktiskt finns.
Heder beskrivs ofta utifrån de allra svåraste fallen, vilka många unga har svårt att relatera till det egna vardagslivet. Unga som riskerar att utsättas för våld och hot känner skam och vågar inte prata om att vara utsatta. Unga saknar kunskap om den hjälp som faktiskt finns. Unga saknar förebilder som visar att det är möjligt att utmana normer och värderingar som begränsar.
Genom att skapa relationer med unga och genom att sprida kunskap om heder på ungas villkor vill Elektra fylla glappet mellan unga och professionella aktörer; som kuratorer, socialtjänst; och därmed skapa möjligheter för fler unga att få tillgång till sina rättigheter.

Webbplats: Elektra.se

RFSL

RFSL Rådgivningen Skåne ger stöd och råd till den som är utsatt för hedersrelaterat våld på grund av sexuell läggning. De har en telefonjour och ska starta en stödgrupp.
Webbplats: heder.nu

Röda Korsets ungdomsförbund

Röda Korsets ungdomsförbund bedriver verksamheten Jourhavande Kompis som arbetar direkt med barn och ungdomars trygghet. Det är en telefonjour, dit du kan ringa anonymt när du behöver prata med någon. De som svarar är unga och de har 100 procents tystnadsplikt.
Jourhavande kompis: 020-222 444, webbplats: rkuf.se

Somaya kvinno- och tjejjour

Somaya är en kvinno- och tjejjour med lång erfarenhet av att särskilt möta kvinnor med utländsk härkomst och kvinnor med muslimsk bakgrund. De har en jourtelefon samt en kanslitelefon via vilka de erbjuder råd, tips, vägledning, konsultation och stöd till personer utsatta för våld i nära relation. Anhöriga, arbetskollegor och vänner är även välkomna att söka stöd och myndighetspersoner är välkomna att konsultera. Somaya erbjuder platser på skyddade boenden vid behov. De har 25 platser i totalt 5 skyddade boenden. De talar flera olika språk.
Telefon för hjälpsökande: 020-81 82 83
Telefon till kansli: 08-760 96 11
Telefon till bakjour dygnet runt: 08-120 165 00
Telefon till verksamhetschef: 076-276 20 11
Webbplats: somaya.se

Nationella kvinnofridslinjen

Nationellt stöd och hjälptelefon öppen dygnet runt. Du ringer gratis och har rätt att vara anonym. Det finns möjlighet till stöd på olika språk. Det går att dölja att du besökt deras webbplats.
Jourtelefon: 020-50 50 50, webbplats: kvinnofridslinjen.se

Mina Råd & Stöd

Mina Råd & Stöd är till för den som behöver prata om våld, hot och kontroll i hederns namn. Telefonen är öppen för alla – utsatta, anhöriga, kompisar och andra.  Du ringer gratis och du kan vara anonym. Mina Råd & Stöd ingår i Gryning Vård.
Telefon: 020 – 25 85 85 vardagar 9.00-16.00, webbplats: mina-rs.se

Riksorganisationen GAPF – Glöm Aldrig Pela och Fadime

Glöm aldrig Pela och Fadime är en sekulär och ideell förening som arbetar mot hedersvåld. De vänder sig till både män och kvinnor som på ett eller annat sätt är utsatta för – eller berörda av hedersrelaterat våld. Om du eller någon du känner lever under hedersrelaterat förtryck och våld eller riskerar att bli bortgift, då kan du kontakta GAPF och få hjälp. Det kostar inget och de har tystnadsplikt.
Telefon (kontor): 08-711 60 32 Telefon (mobil): 070-441 10 75
E-post: kontakt@gapf.se
Webbplats: gapf.se

1000 Möjligheter

1000 Möjligheter är en ideell organisation som vilar på en feministisk grund som arbetar för ett jämställt samhälle. Föreningen 1000 Möjligheter anser att en viktig väg för att föra jämställdhetsarbetet framåt är att arbeta både med och för tjejer, killar och transpersoner, både separatistiskt och gemensamt. 1000 möjligheters arbete för ett jämställt samhälle bedrivs genom både ett förebyggande- och ett stödinriktat arbete. Du kan chatta med 1000 möjligheter. Du kan prata om vad du vill, inget är för litet eller stort och de har tystnadslöfte. Varje måndag mellan kl 19-21 och fredagar kl 18-20 kan du chatta med 1000 möjligheter på deras webbplats.
Webbplats: 1000mojligheter.se

Jag vill veta

jagvillveta.se är en informationsplattform om vilka rättigheter man var när det begås brott. Det finns information om vad som är brottsligt, hur man kan känna om man varit med om brott och var man kan få hjälp. Det finns också information om vad som händer om man anmäler eller om det blir rättegång.

jagvillveta.se

Dansa! Min kompis

Dansa! Min kompis är en förening som grundades för att vara en fristad för utsatta barn och ungdomar och genom dans få läka sina inre sår. De vill erbjuda utsatta barn och ungdomar en trygg miljö där det är okej att vara rädd och ångestladdad utan risk för att ens inre känslor ska bli kritiserade, dömda eller förödmjukade. Genom dans vill föreningen påverka utsatta barn och ungdomars mående i allmänhet och ge dem möjlighet att ha kroppskontakt med andra människor, både kvinnor och män, samt ge en chans till att utmana sina rädslor genom att dansa.

dansaminkompis@hotmail.com

Dansa! Min kompis på Facebook

Föreningen tillsammans

Föreningen tillsammans skall fungera som en plattform för människor som utsatts för sexuellt våld att hitta styrka och tillsammans med andra i liknande situation sprida kunskap och information om sexuellt våld. Föreningen vill vara en plats för förståelse och gemenskap, men även en samhällskritisk kraft som kämpar för att förändra de rådande strukturer och normer som finns. Föreningen erbjuder föreläsningar till skolor, företag, myndigheter och organisationer. Föreningen Tillsammans erbjuder även stöd till dig som utsatts för sexuellt våld. De har en mejl dit du får mejla när som helst om du vill skriva av dig, och de svarar alltid. Föreningen har även ett mentorskapsprogram där du som utsatts för sexuellt våld kan få en mentor som har egna erfarenheter av sexuellt våld och som finns där för att lyssna och stötta dig i din process. Det finns även en stödgrupp som träffas varannan vecka. Stödgruppen är öppen för alla som utsatts för sexuellt våld, oavsett hur och när, och gruppen leds av en ledare från Föreningen Tillsammans.

stod@foreningentillsammans.se

foreningentillsammans.se

Killfrågor

Killfrågor är en sida där killar, eller de som känner sig som killar i åldern 10-18 år, kan maila och chatta med våra pratkompisar (vuxna utbildade volontärer) om vad de vill, stort och smått. En av tankarna bakom Killfrågor är att killar, liksom tjejer, möter många förväntningar på hur de ska vara i samhället, och vi vill vara ett forum där killar kan prata om hur det är att vara kille, och där killar uppmuntras att göra jämställda handlingar!
Webbplats: killfragor.se

Ung och Modig Göteborg

kfum.se

Origo – Resurscentrum mot hedersrelaterat förtryck och våld

Origo är ett resurscentrum. Det är ett samarbetscentrum där flera myndigheter arbetar tillsammans under ett och samma tak. På Origo finns både kunskap och spetskompetens. Och alla som jobbar här på centret känner till hederskulturen och det hedersrelaterade förtrycket. De vet vad som gäller och du kan tala fritt. Origo finns också som ett stöd för vuxna som möter ungdomar i sitt arbete eller i andra sammanhang. De kan kontakta Origo för att få tips och råd.
Origo har ett särskilt nummer för ungdomar: 020-25 30 00. Det är gratis att ringa på detta nummer och det syns inte på telefonräkningen.
Telefon: 020-25 30 00 eller 08-508 251 20 (detta är inte gratis)
Mail: origo.polis@stockholm.se eller origo@stockholm.se
Webbplats: origostockholm.se

TRIS – tjejers rätt i samhället

TRIS- tjejers rätt i samhället är en tjej- och kvinnojour som hjälper personer som är utsatta för hedersrelaterat förtryck och våld. TRIS har en nationella jourtelefon dit du kan vända dig anonymt för att få stöd och råd både som yrkesverksam och som hjälpsökande. Jouren är öppen alla vardagar mellan 9.00- 17.00. Madickengården är TRIS-tjejers rätt i samhällets skyddade boende som vänder sig till kvinnor från 18 år med eller utan lindrig intellektuell funktionsnedsättning, par över 18 år, medföljande barn samt HBTQ-personer som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck och som är i behov av skyddat boende.
Jourtelefon: 0774- 40 66 00
Webbplats: tris.se, madickengarden.se
Epost: info@tris.se, info@madickengarden.se
Lokalt- Uppsala
TRIS- tjejers rätt i samhället
0774- 40 66 00

FÖRÄLDRATELEFONEN OCH FÖRÄLDRAMEJLEN

Att vara förälder har sina sidor. Ibland är det inte självklart vad som är rätt och vad som är fel. Du kan vända dig till oss med frågor som rör barn och föräldraskap. Vi som svarar är själva föräldrar och medmänniskor runtom i Sverige. Vi lyssnar, ger stöd och hjälp med att sortera i tankar och känslor. Kanske kan samtalet ge nya infallsvinklar och lite hjälp med att samla nytt mod och kraft. Ringer du till oss kostar det bara en markering och du kan vara anonym.

Ring 020-786 786

Eller mejla

Ibland är det lättare att skriva än att prata i telefon. Du kan självklart vara anonym här också men du måste uppge en e-postadress dit vi kan mejla svaret. Vi som svarar använder oss av en signatur, inte våra riktiga namn. Vi svarar så fort vi hinner men det kan ta några dagar innan du hör något från oss. Skicka din fråga till foraldrar@rb.se så kontaktar vi dig så snart vi kan.

raddabarnen.se/vad-vi-gor

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se