Frågor och Svar

Jag får inte vara med på vissa lektioner för mina föräldrar, vad ska jag göra?

Undervisningen i den svenska grundskolan är obligatorisk. Det innebär att du inte kan vara borta från undervisningen utan giltiga skäl. Du har också rätt att till utbildning och att delta i all undervisning i skolan. Försök att prata med din lärare och berätta om ditt problem så att läraren eller skolan kan hjälpa dig att försöka medla med dina föräldrar och förklara att du faktiskt både måste och har rätt att vara med i all den undervisning som bedrivs.

Vad händer med min familj?

Både du och din familj har rätt att få den hjälp och det stöd man behöver. Det är socialtjänsten som ska se till att din familj får prata med någon om det som hänt, om de vill det.

 Kan jag ta tillbaka en anmälan till polisen?

Nej, om du har gjort en anmälan måste polisen göra en utredning. Men att polisen gör en utredning betyder inte att det automatiskt leder till åtal. Om det inte finns tillräckliga bevis för att någon har gjort något brottsligt läggs utredningen ner. Det innebär att det inte blir någon rättegång.

Var får jag pengar ifrån om jag lämnar min familj?

Om du är under 18 år och inte kan bo kvar med din familj får du komma till en annan familj, ett så kallat familjehem. De ska se till att du har allt du behöver i form av mat, kläder och fickpengar. Är du över 18 år kan du ansöka om försörjningsstöd hos socialtjänsten.

Om jag bryter med min familj, får jag träffa dom igen?

Vi vet att vissa tycker det är jätteskönt att få vara själv medan andra saknar sin familj. Precis i början är det ofta bra med lite lugn och ro. Om du vill träffa någon från din familj är det viktigt att det sker på ett säkert sätt. Det är inte alltid det går att träffa familjen precis när du vill, det beror helt på situationen. Socialtjänsten kan hjälpa dig att se över möjligheterna till att träffa familjen och se till att du känner dig trygg. Kanske vill du ta med en kompis eller någon som arbetar på en kvinnojour? Däremot behöver du aldrig träffa din familj om du inte vill!

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se