Om Kärleken är Fri 2014-2017

Rädda Barnen har tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Örebro Länsteater och Folkteatern Gävleborg blivit beviljade medel från Arvsfonden för att metodutveckla Det Handlar om Kärlek och ytterligare stärka arbetet att motverka hedersrelaterat förtryck och våld.

hjärtisArvsfondsprojektet, som döpts till Kärleken är Fri (2014-2017), innebär ett antal olika insatser som till stor del bygger på det som Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland ansett har saknats i arbetet med och motverkandet av hedersproblematik. Tillsammans vill samarbetande parter följande:

  • Skapa ett nationellt nätverk av frivilligorganisationer och gemensamt med dessa utveckla ett nationellt stödforum för hedersutsatta. Stödforumet har startat och bemannar stödchatten Kärleken är fri.
  • Genomföra en skolturné med särskild inriktning på Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Luleå, i samarbete med teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!?.
  • Utveckla stöd och material kring hedersproblematik riktat till skolpersonal. Lärarplattformen hittar ni här.
  • Särskilt lyfta pojkars utsatthet och begränsning, som kan se annorlunda ut än flickors.

Ladda ner mer information om Kärleken är fri (2014-2017) här: Kärleken är fri Folder

Är du intresserad av att veta mer om satsningen kan du höra av dig till:

Huvudprojektledare – Sara Mühling på sara.muhling@rb.se, eller på telefon 08-698 67 48

Projektledare för stödforum – Sabina Landstedt på sabina.landstedt@rb.se, eller på telefon 08 – 698 92 85

Kommunikatör – Alicia Mosqueda på alicia.mosqueda@rb.se,  eller på telefon 08 – 698  92 60

Handläggare – Siv Vio på  siv.vio@rb.se, eller på telefon 08-689 91 15

Vill du ha mer information om skolturnén Kärleken är fri i de olika städerna kontakta: 

Delprojektledare Stockholm – Shanna Abas på shanna.abas@rb.se eller på telefon 08-698 92 40

Delprojektledare Malmö – Sia Brorson på sia.brorson@rb.se eller på telefon 08-698 90 92

Delprojektledare Göteborg – Nelle Nauclér på nelle.naucler@rb.se eller på telefon 08-698 90 55.

 

 

 

Arvsfonden logga

Örebro länsteater        folkteatern i gävleborg
lst logga        Logga Save the Children SWE

Bloggen


orebro-karleksveckor

Kärleksveckor på Örebros gymnasieskolor

Tisdag 17/1 startar Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) i Örebro tillsammans med teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!? Syftet är att förebygga hedersrelaterat våld och förtryck samt stärka värdegrundsarbetet i gymnasieskolorna.

Läs mer
fatima-och-negin

Chatta med juristerna Fatima och Negin

Vi är glada över att vårt samarbete med advokat Fatima och biträdande jurist Negin fortsätter under våren. Kl.17-18 varannan torsdag, ojämna veckor kan du få juridiskt stöd i vår chatt.

Läs mer
juristerna-negin-och-fatima

Hedersbrott – myter och lösningar

Fatima Brobeck Khan och Negin Amirekhtiar arbetar som jurister på Sveriges enda byrå specialiserad på hedersbrott - Advokatbyrån Elisabeth Fritz. Vi har intervjuat dem om deras kamp för att inget barn eller ungdom ska leva under hedersrelaterat våld.

Läs mer
DinarättigheterKÄF

Remissvar till Stockholms Stad

Vi har tillsammans med Rädda Barnens Stockholmsdistrikt och Rädda Barnen i Region Öst skickat in ett remissvar över förslaget till Stockholms stads program mot våld i nära relation och hedersrelaterat våld och förtryck.

Läs mer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se