Om Kärleken är Fri 2014-2017

Rädda Barnen har tillsammans med Länsstyrelsen Östergötland, Örebro Länsteater och Folkteatern Gävleborg blivit beviljade medel från Arvsfonden för att metodutveckla Det Handlar om Kärlek och ytterligare stärka arbetet att motverka hedersrelaterat förtryck och våld.

hjärtisArvsfondsprojektet, som döpts till Kärleken är Fri (2014-2017), innebär ett antal olika insatser som till stor del bygger på det som Rädda Barnen och Länsstyrelsen Östergötland ansett har saknats i arbetet med och motverkandet av hedersproblematik. Tillsammans vill samarbetande parter följande:

  • Skapa ett nationellt nätverk av frivilligorganisationer och gemensamt med dessa utveckla ett nationellt stödforum för hedersutsatta. Stödforumet har startat och bemannar stödchatten Kärleken är fri.
  • Genomföra en skolturné med särskild inriktning på Stockholm, Malmö, Göteborg, Umeå och Luleå, i samarbete med teaterföreställningen KÄRLEKEN ÄR FRI!?.
  • Utveckla stöd och material kring hedersproblematik riktat till skolpersonal. Lärarplattformen hittar ni här.
  • Särskilt lyfta pojkars utsatthet och begränsning, som kan se annorlunda ut än flickors.

Ladda ner mer information om Kärleken är fri (2014-2017) här: Kärleken är fri Folder

Är du intresserad av att veta mer om satsningen kan du höra av dig till:

Huvudprojektledare – Sara Mühling på sara.muhling@rb.se, eller på telefon 08-698 67 48

Projektledare för stödforum – Sabina Landstedt på sabina.landstedt@rb.se, eller på telefon 08 – 698 92 85

Kommunikatör – Alicia Mosqueda på alicia.mosqueda@rb.se,  eller på telefon 08 – 698  92 60

Handläggare – Siv Vio på  siv.vio@rb.se, eller på telefon 08-689 91 15

Vill du ha mer information om skolturnén Kärleken är fri i de olika städerna kontakta: 

Delprojektledare Stockholm – Shanna Abas på shanna.abas@rb.se eller på telefon 08-698 92 40

Delprojektledare Malmö – Sia Brorson på sia.brorson@rb.se eller på telefon 08-698 90 92

Delprojektledare Göteborg – Nelle Nauclér på nelle.naucler@rb.se eller på telefon 08-698 90 55.

 

 

 

Arvsfonden logga

Örebro länsteater        folkteatern i gävleborg
lst logga        Logga Save the Children SWE

Bloggen


Kärleken är fri collage dinarattigheter minst

KÄRLEKEN ÄR FRI (2014-2017) PROJEKTAVSLUTNING

Arvsfondsprojektet Kärleken är fri (2014-2017) har under tre lärorika år arbetat förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck. Nu är det dags att avsluta projektet och det vill vi fira tillsammans med dig som brinner för barns rättigheter.

Läs mer

Kärleken är fri:s skolveckor är nu i Linköping och sen fortsätter vi till Norrköping

Under turnén får eleverna på de skolor vi besöker ta del av teaterföreställningen som erbjuds av Örebros Länsteater och i klassrummen diskuterar deltagarna från samverkansgruppen rättigheter med eleverna.

Läs mer
Chatten fyller 2 år

”Som en fånge i sitt hem” – Stödchatten 2 år

460 personer har sökt stöd på grund av hedersrelaterat våld och förtryck av totalt 798 personer, sedan starten för 2 år sedan.  Antalet stödsökande ökar i takt med att fler barn och unga känner till chatten Kärleken är fri.

Läs mer
Internationella dagen mot könsstympning hand

Internationella dagen för nolltolerans mot kvinnlig könsstympning

Den 6 februari är det den internationella dagen mot kvinnlig könsstympning. Men för alla de flickor och kvinnor som lever med hopsydda underliv eller som riskerar att få sina blygdläppar bortskurna så ger denna dag ingen egentlig tröst.

Läs mer

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se