Acilên jibo kuran

Acilên jibo kuran hene?

Jibo kuran jî nuha derfetên alîkarîyê zêdetir in.

Eger tu kur î, ji ber namûsê bindestî û şîddet dibînî, û/yan jî mesela tu ditirsî ku bê dilê xwe bêy zewicandin, tu dikarî li Lînnamottagnîngen bigerî.Tu dikarî li www.1000mojlîgheter.se yan www.kîllfragor.se jî bigerî û pirsên dî jî ji wan bikî.

Kontaktên gırıng

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se