Ravêjxaneya ciwanan û dibistan

Hem li ravêjxaneyên ciwanan (ungdomsmottagnîngar), ku li hin beledîyan jê ra saxîya ciwanan (ungdomshälsan) tê gotin, hem jî li dibistanê personelên ku jibo alîkarî û destekê hatine gîhandin hene.

Her weha xeberdana bi mamostayek, bi kuratorek yan jî bi hemşîra dibistanê ra jî dibe ku baş be, eger bawerîya mirov bi wî/wê heye. Divê ev jî bê zanîn ku hemşîre jî û personelên dî yên dibistanê jî, eger guman bikin ku sûcek hatîye kirin, mecbûr in li bal navenda xizmetvanîya civakê gilî bikin.

Kontaktên gırıng

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se