Situationer

Oförutsägbara klassrumssituationer kan även uppstå när läraren är medveten om att några elever i klassen lever med hedersrelaterade normer. Det kan exempelvis handla om att möta ett oväntat motstånd som det inte omedelbart är lätt att hantera.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se