Respekt och rädsla

Pojken får från barnsben lära sig att släktens status vilar på systerns oskuld och att hennes beteende kan leda till att släktens heder kullkastas, och att det är brodern som är personligt ansvarig för att detta inte sker. Dessa krav på flickor och pojkar har stora konsekvenser för bror-syster relationen. Å ena sidan kan de sedan de var små ha umgåtts och lekt tillsammans, vilket kan innebära att de är viktiga för varandra.

Å andra sidan är kontroll och våld latent i deras relation. Systern är för brodern, som socialantropologen Tillion skriver, “the object of his love, tyranny and jealousy” (My Cousin, My Husband, Raki Books, 1966/1983/2007 s 113) Dessa socialiseringsnormer skapar rädsla inte bara hos flickor utan också hos pojkar. Systern ska lyda sin bror, förutom sin fader och moder och brodern ska i sin tur lyda sin fader och andra närstående män.

Hur känner vi igen hedersproblematiken i en flicka och pojkes vardagsliv? Detta är egentligen en annan fråga: Hur känner vi igen rädsla? Rädslan hos flickor och pojkar är olika, rädslan hos flickor leder ofta till ”synlig lydnad” och hos pojkar till dominans/våld mot närstående, ofta systrar

Texten i detta och de nästkommande bygger på arbeten av Schlytter & Rexvid, bl a (Mäns heder. Att vara både offer och förövare, Studentlitteratur, 2016).

Respekt och rädsla.pdf

 

Illustrationer_35

 

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se