Stödmaterial

Här finns exempel på stödmaterial som kan laddas ner gratis eller beställas från www.hedersfortryck.se (Publikationer)

Läs mer

  • Mognad & Livsutrymme. Materialet innehåller lektioner som kan användas för att arbeta förebyggande mot hedersrelaterat våld och förtryck på grundskolan.
  • Ung och fri–eller?Ett studie material om hur romanen ”Stjärnlösa nätter” kan användas i skolan.
  • De stympade barnen. En tidnings bilaga om köns stympning av flickor.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se