Mognad & Livsutrymme

Stödmaterialet Mognad & Livsutrymme har sin bakgrund i ett regionalt projekt som Länsstyrelsen Östergötland beviljade 2011. Projektet genomfördes i samverkan mellan ungdomsmottagningen och elevhälsans medicinska del på en grundskola och pågick under läsåret 2011/12.

Stödmaterialet utvecklades sedan 2012-2015 samtidigt som det testades på två skolor i Linköping. Lektionerna som ingår i materialet har nått åtta klasser: Fyra i årskurs fem och fyra i årskurs sex.

Materialet kan användas i ett stärkande och förebyggande arbete på grundskolan och syftar till att:

    • medvetandegöra blivande tonåringar om pubertet, mognad och livsutrymme.
    • möta alla barn i ett tidigt skede och stärka deras resurser.
    • informera barn och unga och samtala om barns rättigheter.Beställ eller ladda ner “Mognad & Livsutrymme” på www.hedersfortryck.se

Till Mognad och livsutrymme hör två presentationer i pdf som kan laddas ner på Länsstyrelsen Östergötlands webbplats www.hedersfortryck.se:
1. Mognad och livsutrymme – Puberteten
2. Mognad och livsutrymme – Barns rättigheter.

Illustrationer_47

 

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se