Pučiba hem odgovorija

vadhandersen

Me nasmejnava te džav ko disave časija taro mo dad hem mi daj, so me te čerav?

O sikljojbe ki švedsko osnovno škola tano obavezno. Odova značini so tu našti te na dža ko časija ki švedsko osnovno škola bizo disavo razlog. Tu isi tu pravo te školujne tut hem te dža ko sa o časija ki škola. Probin te vačere te nastavnikoja hem te vakere leske tle problemija da bi o nastavniko ja i škola te šaj pomožinena tut te pokušinen te vačeren te dadeja hem daja hem te obijasninen da tu stvarno valjani hem isi tut pravo te ove ko sa o časija so isi.

So ovela me familijaja

Hem tu hem ti familija isi tumen pravo te dobinen pomoč hem podrška soj tani potrebno tumenge. O socijano valjani te obezbedinel džikasa so kakel lafi tle familijaja taro odova so ulo, ako ola mangena.

Šaj li te dikhelpes dali sijum me čhaj?

Na, našti dikhelpes ni upro tute ni ko te genitalija dali tu sijan čhaj dali na. O čhajibe obično phandela pes disoja so vičinipes himen. Odova na postojini. Odova so othe isi tani jekh sluznice okolo o vaginalno otvor hemi vičinipe vaginalno korona. Vaginalna korone izgledinena različito ki svako džuvlji hem našti te dikhelpe ki tute dali tu sine tut seksualna odnosia. Nane baš sigurno da ka džal o rat ko prvo drom ked ka ovel tut seksualna odsnosia. Ko čačipe tano da 70% taro sa o čhaja NA krvarinena ked sine len o angluno seksualno odnos. Znači da p obično te na krvarine nego te krvarine.

Smejnela li manuš te prandinel pes angleder te pherel 18 berš.

Da bi te smejne te prandine  tut angleder valjani te phere 18 berš. Šaj te prandine  tut angleder so phereja o 18 berš ako isi tut specijalna razlogija. Tegani šaj te rode, da te prandine  tu angleder, taro vlasti/sudo (länsstyrelsen ). ALI odola so ka prandinen pes valjani uvek te mangen korkori, bito obzir kozom berš isi len. Samo tu hem niko javer naodlučini ako tu ka prandine  tut.

Šaj li te cidav palal jekh prijava tari policija?

Na, ako čerdžan jekh prijava i policija valjani te čerel jekh istraga. Ali ako i policija čerela jekh istraga odova na značini da ka ovel automatski jekh sudibe. Ako nane dovoljno dokaz da džiko čerdža krvično delo prekininela i istraga. Odova značini da na te ovel sudibe.

Kotar ka dobinav love ako ačhavava me familija ?

Ako tu sijan teleder 18 berš hem tu našti te dživdine tle familijaja šaj te dža ki jekh javer familija, ko jekh asavko vikimo familijarno domi. Ola valjani te obezbedinen sa so valjani tuke  naprimer maro, šeja hem love. Ako sijan pobaro taro 18 berš šaj te rode financijsko pomoč ko socijalno.

Kaj ka ovav ako ačavava me familija?

Ako tu valjani te ačhave te familija šaj te birine kaj tu mangeja te ove, ama nane sigurno da tut ka ove ki odoja diz. Ako, naprimer valjani tuke jekh familijarno domi valjani te ovel jekh dom so odgovorini ko odoja diz kaj ka seline tut.

Ako čhinavava o donosia me familijaja, dali šaj te arakhav len palem?

Amen džanaja džikase šukar ked tane korkori hem javera tugujinena pe familijake. Ko početko šukare hari te ove ko mir hem ki tišina. Ako mangeja te arakhe tut te familijaja važno te ovel ko jekh sigurno čhani. Nane sigurno da šaj te arakhe tut te familijaja ked tu mangeja, zavisini sa tari situacija. O socijalno šaj te dikhel save mogučnostija isi te arakhe tut te familijaja hem te obezbedine to sigurnost. Šaj mangeja tele jekhe amale ja amalinja ja džikas so čerela buti ko zaštitno kher e džuvlengoro? A tu nevaljani te arakhe tut nikad te familijaja ako tu namangeja!

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se