Čhajengoro- hem džuvlengoro zaštitno kher

Ko akava čhajengoro zaštitno kher šaj te džan odola soj tane džuvlja ja palem čhaja  da bi te šaj te keren džikasaja lafi. Svako čhajengo zaštitno kher isi len e mail adresa hem buteder isi len da hem čhat hem broj taro telefoni kote so šaj te vičine.

Ko čhajengo zaštitno kher šaj uvek te ove anonimno hem odolencar kasa vačereja isi len dužna te garaven odova so vakereja.Odova značinela da sa odova so vačeripes ačola odothe. E čhajengo zaštitno kher nane nisavo vlasteskiri ustanova, a odova značini da ola nane dužna te prijavinen. Odolese šaj te ovel šukar prvo te vačere o lencar ko čhajengo zaštitno kher te čistine ti godi hem sa so osetineja ki mira, te na sikirine tu da džiko valjani te čerel jekh prijava. E čhajengo zaštitno kher isi ko but gradia ali nane ko svako. Tu navaljani te vačere jekhe čhajengere zaštitno kherea baš ko ti diz. Tu šaj te arakhe sa o čhajengere zaštitna khera so isi ko www.tjejjouren.se

Ko džuvlengo zaštitno kher šaj isto te vačere, sar ko čhajengoro zaštitno kher, alil ola isi len garavdo kher kaj šaj te bešelpes ko tajno ako valjani hitno te ačhave te familjija ja palem tle rome. E džuvlengo hem čhajengo zaštitno kher šaj te oven len šukar kontakt e policija hem e socijalnoja hem da džanena kasa bi ovela šukar te vačere ako mangeja.

 

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se