Zaštitno prifatilište terne muršenge?

Isi li zaštitno prifatilište terne mušenge?

Avdije isi buteder podrškakere aktivnostia terne muršenge.

Ako tu sar čhavo hem osetineja so sijan izložimo ko časteskoro maltretiribe hem nasilje,hem/ ja palem ako daraja so ka prandinen  tut protiv ti volja šaj te javine tut ko Linnamottagning. Isto tu hem šaj da te javine tut ko www.1000mojligheter.se ja palem www.killfragor.se odote tu sijan šukar alo te phuče javerada pučiba.

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se