Tu so pherdžan 18 berš

Čhaja hem čhave upreder o 18 berš

Ako tu sijan upreder o 18 berš šaj tu korkori te odlučine kaj tu ka dživdine hem tu šaj tele tuke stani. Hem šaj te ovel da valjani te seljine tut taro to kher hem te naše tari ti familija ja džikastar javer so čerela tuke  te ovel opasno te dživdine odothe.


Tut šaj o socijalno te pomožine te legarel tut ko jekh privremeno zaštitno stani. A odova šaj naj lokhe tano te vičineja ke opštinakoro broj hem te puče bašo socialtjänstens mottagningsenhet. Ko disave opštine isi jekh džuvlikano prihvatno centar kaj tu šaj te dža, inače isi jekh džuvlengo zaštitno kher. Ako isi jekh džuvlengo zaštitno kheršaj te kontaktirine olen korkori, navaljani te dža prekal o socijalno. Džuvlengo zaštitno kher isi skoro ki svako opština odola tane khedipe bašo o pravo e džuvljake kola dena podrška hem pomoč džuvlenge. E džuvlengo zaštitno kher isi len zaštiteno dživdipe e džuvlenge so valjanela pomoč hem ola butfar arakhljona ko tajna adrese. Ali disavofar valjani te cide tut ko jekh džuvlengo zaštitno kher ko javer gradi/diz da bi te dobine dovoljno šukar zaštita. O manuša so čerena buti ko džuvlengo zaštitno kher tane sikle te ovel len buti e čhajencar hem e džuvlencar soj tane izložime ko nasilje. Odote šaj te dživdinen javera džuvlja soj tane sar ki ti situacija. Odola džuvlja šaj te oven baro pomoč ako vačerea olencar, a na samo o manuša so čerena buti. Tu šaj isto te dobine pomoč te arakhe jekh stani kote so ka dživdine pobuter vreme.

Ako sijan čhavo upreder o 18 berš šaj te dobine pomoč taro socijalno te den tut jekh privremeno garavdo stani. Naj lokho tano te vičine ko opštinako broj hem te puče bašo socialtjänstens mottagningsenhet. Šaj isto te vičine anonimno ako mangeja te puče diso. Hem jekh zaštitno kher bašo o žrtve taro kriminali šaj te pomožinen  tut te odgovorinen ko tle pitanje Avdije isi zaštitna stanija e čhavenge so ule žrtve zbog o čest. Bizo obzir dali odova isi ki ti opština ja nane o socialno tano dužno ki ti opština te pomožinel tut. O socijalno šaj te ovel len olengere zaštitna khera bašo hitna situacije ja šaj te den tu te beše ko hoteli ja ko ternegoro khedipe.

 

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se