Švedska vlastija avrijal tari phuv/država

Pomoš taro švedska vlastija avrijal tari phuv?

Ako tu sijan Švedsko državljani, izbeglica ja, dženo bizo državljanstvo hem dživdineja ki Švedska šaj te dobine pomoč tari Švedsko ambasada ja kolazulati ked tu sijan avrijal tari phuv. Ako tu arakhljoveja ki jekh hitno situacija, naprimer izložimo ki pretnja ja palem nasilje, čhivena tut zoraja te prandine tut ja te ačhaven tut bizo pasoši ja iranibaskiri karta šaj i Švedsko ambasada hem o konzulati te pomožinen tut ko:

  • Te den godi hem podrška.
  • Te Kontaktirine te familjija ja te završine javer problemija.
  • Te ikalen jekh privremeno ja orginal pasoši.
  • Te den tut love te dža tuke ki Švedska.

Disavofar  šaj te ovel pharo te dobinen pomoč, naprimer ako tano o zakonia javerčane ki odoja phuv kaj so sijan. Ako sijan Švedsko državljani hem državljani ki odoja phuv so ka dža, tu račujineja tut sar državljani odori hem tegani šaj te ovel pharo e Švedsko Ministerstvoske bašo avrutne buča, ambasade hem konzulatija te pomožinen tut odoleske so ola valjani te čeren buti premalo olengere zakonia hem pravilija. Diso soj tano phagibe o zakonia ki Švedska navaljani te ovel phagibe o zakonia ki javer phuv. Ako o vlastia tari odoja javer phuv na mangena te keren barabar buti  šaj odolese te ovel pharo e Švedsko Ministerstvoske bašo avrutne buča te pomožini tumen te šaj iranen tumen napalal ki Švedska.

Šaj te čitine pobut: Ki stranica taro UD strana bašo phagibe o čast  avrijal tari phuv  (Ministerstvo bašo avrutne buča )

PAZIN! Akate nane dugma panikake te šaj ikljove sigate tari strana.

Ma bistre, akava važinela premal o švedsko zakonia

Tu isi tut pravo uvek te phene te na prandinen  tut ako na mangeja. Te pretine ili čhive džikas te prandinel pes zorjeja, tano zabranimo. Odola duj so ka prandine pes valjani te oven sol duj ko bijav hem valjani sol duj te pristajinen te prandinen pes. O Švedska vlastija šaj te odbinen da na priznajine jekh stransko prandin so ulo ki sila. Ali ako več prandisalilen, pharo te dokazžnipe da odova sine silaja. Odolese tano važno te na pristajine odma hem tena bistre da isi tu o zakonia ki ti strana.

Tu valjani te ovel 18 berš te šaj te prandine tut. O manuša maškar 16 hem 18 berša šaj te prandinen pes ali tegani valjini jekh dozvola taro sudo/vlasti . Ako več sijan prandimo jekhe manušeja tegani našti te prandine tut džikasa javereja ako na ulaveja tut odolestar. Ako sijan več prandimo ki Švedska šaj uvek ulavetu/mukhetu taro prandipe, ali nane sigurno so šaj te mukhetu/ulavetu ki javer phuv.

Vazno phendzaripe

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se