Sar šaj te dobinav pomoč?

Važno tano te džane save pravia isi tut hem te džane da ovela pes žrtva prekršaja ako lena tutar tle pravia. Hem ako na džaneja to pravo nasijan nikad tu krivo ako džiko uvredini tut hem tlo pravo.

Akava lokharela tuke te rode tlo pravo taro naprimer vlast ked džaneja da isi tut pravo ko pomoč! Hem isto važno te džane kaj te obratine tut te dobine pomoč. Odova tano obično te dara te rode pomoč ki policija ja palem ko socijalno odoleske so tegani nane te džane so ka ovel hem manuš mislinela isi olen tikno ja palem nisavo haljoviba soj jek problemi tano. Diso taro odova tano čače so i policija hem o socijalno sine len slabo džandipe sar te čeren buti odole pučibaja keda kerela pes lafi taro česteskoro povrzimo matretiribe hem e ternengo pravo, ali jekh cijl e projektea Kerela pes bašo o mangipe ( Det handlar om kärlek) tano te bajrara o haljoviba hem pendžaribe različina društvongere insatcija.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se