Ti daj hem tlo dad

So ovela te dadeja hem daja?

Ako tu sijan talo 18 berš hem vakereja ko socijalno da ti familija izložini tu ko opasnost valjani ola te pomožinen tut. Odova tani olengiri buti te haljoven savo pomoč tuke valjani.

Savi vrsta pomoč hem podrška valjani tuke hem te familijake šaj te ovel but različno, da bi ola te šaj den tuke  pravo pomoč ka ovela šukar te vakere sar sine tuke khere.

Izdajinava me dade hem daja ako vakerava?

Na.Amen džanaja da odova tano sasvim normalno da o terne te roden pomoč taro društvo da ola osetinena so ola izdajinena ple familija hem jerija. Osetinipes sar ked ” špionkerela” pe familjija hem čereja te ovel ti daj, to dad hem ti baba te ovel tužna hem razočarime. Šaj o socijalno ka džal ki tumende ki poseta, šaj ka kerel pes jekh prijava ki policija.Važno tano te de tut godi da odova soj tano maltretirimo nakerela greška so vakerela odova. Nane nikad ko redo jekh familija te marel, pretinel, te phanel andre ja te ponižinel pe čhaven.  But džene mislinena so ovela keda džiko vakerela hem šaj džala te džuvdinel ko jek zaštitimo kher.

Podrška e familiake

Ako tu na sijan čhere, o socijalno ka čerel buti hem ka del podrška te familijake – pogotovo ako isi tut phrala, phenja soj tane pana čhere. Se but terne soj tane izlošime bašo česteskoro  phagibe hem maribe valjangje te našen tari pli familija pučena pes dali ola nekad šaj ka dikhen palem pe dade, daja hem phralen, phenjen. I nada tani da na ka nakhel but vreme dćikote te ovel tumen disavo kontakti – naravno samo akoTU mangeja. Na džala uvek baš sar tu mangeja, naprimer ako isi tut ozbiljno pretnja taro džikaste ki ti familija. Ako mangeja te arakhe tut te familijaja valjani te zamoljine te socijalno radniko te pomožinel tut. Ola šaj te oceninen o rizik hem te pomožinen tut te dikhen tumen ko  po sigurno čhani.

I familijarno buti ko familije kaj ulo nasilje hem povtreda e česteske tani sosema nevo oblasti e socijalnoske. Odola metode so ola anglal upotrebije bašo naprimer zavisnost ko familije na pasujini ko akala problemija. Ki  Evropa čerena buti te dikhen sar šaj po šukar te čeren buti ko pošukar čhani da bi te den podrška hem e čhavenge hem e dadese hem e dajake.

Prijava ki policija?

Zavisini so ulo, šaj hem te ovel aktuelno te prijavinipes ki policija ako kerela pes taro phagibe o zakoni akate. Ako to dad hem ti daj tane prijavime ki policija bašo jekh phagibe o zakoni hem kerela pes policijakiri istraga/rodikeribe šaj hem možno tano te ovel hem sudibe. Šaj te valjanel tu te svedočine. Tu isi tut pravo te dobine advokati (jekh pravniko so pomožini tut) hem isi tut pravo te le jekhe manuše kasaja sijan sigurno ko saslušavanje hem ako ovela sudibe. Ako ola ikalgje tut bašo ozbiljno phagibe zakoni, naprimer maribe, šaj odova so čerdža te dobini zatvor taro sudo hem tu ka ovel tut pravo te dobine lovengi ošteta. Hem ola šaj isto te oven sudime te platinen lovengi kazna e društvoske/zaednicake.

 

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se