Heeganka wiilasha

Ma jiraa heegan wiilasha loogu tala galay?

Maanta waxaa jira hawlgalo kala duwan oo loogu tala galay in ay wiilasha taageeraan.

Haddii adiga oo wiil ah aad dareemayso in laguu geysto cadaadis iyo xoog sheegad sharaf ku salaysan iyo/ama haddii aad ka baqayso in in laguu guuriyo adigoo aan raalli ka ahyn, waxaad la soo xiriiri kartaa meesha la yiraahdo Linnamottgningen. Waxaad kaloo la xiriiri kartaa www.1000mojligheter.se ama www.killfragor.se halkaas oo haddii aad su’aalo kale qabto xittaa  ku soo dhaweynay.

xiriiro muhiim ah

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se