Ka dib maxaa dhacaya?

Haddii laguu geysto cadaadis ama xoog-sheegad la xiriira sharaf ma sahlana in la ogaado waxa dhici doona markii lala xiriiro haya’d ama urur oo caawinaad la weydiisto.

Markii loo geysto qofka cadaadis iyo xoog-sheegad la xiriira arrimo sharaf waxaa macnaheedu yahay in uu yahay qofka dhibkaas kuu geysanayaa mid ka mid ah dadka dad kuugu xiga waxaa laga wadaa qaraabada iyo qoyskaaga. Waxay noqon kartaa dhib in la dacweeyo qoyskii aad ka dhalatay waana ka sii adag tahay in lagala hadlo cid kale oo caawinaad la raadsado. Waxaa laga yaabaa in aad ka welwelsan tahay in lagaa dhaadhiciyo in aad qaaddo talaabooyin ka dheeraad ah kuwa aad diyaarka u tahay in aad qaaddo, ama ay dhici karto in aad ka cabsanaysid in aan cidna fahmin dhibka ku haysta.

xiriiro muhiim ah

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se