Qaabilaadda dhallinyarada iyo iskuulka

Qaabilaadda dhallinyarada, degmooyinka qaarkood waxaa loogu yeeraa caafimaadka dhallinyarada iyo iskuulkuba waxay leeyihiin shaqaale la soo baray in ay taageeraan oo caawinaan.

Xattaa macallin, la taliyaha arrimaha bulshada ee iskuulka ama kalkaalisda caafimaadka ee iskuulka oo kalsooni lagu qabo waa ay fiicnaan kartaa in lala hadlo. Midda loo baahan yahay in la ogaado ayaa waxay tahay in shaqaalaha caafimaadka iyo kulli waxa iskuulka ka shaqeeya in ay waajib ku tahay in ay dacwo gaarsiiyaan xafiiska adeegga bulshada haddii ay ka shakisan yihiin dambi.

xiriiro muhiim ah

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se