Xafiiska adeegga bulshada

Xafiiska adeegga bulshada waxaad la xariiri kartaa haddii aad u baahan tahay taageero ama in lagaa badbaadiyo waalidkaa ama dad kale ee waaweyn. Xafiiska adeegga bulshadu waa in uu ka shaqeeyaa in uu garab galo wiilasha iyo gabdhaha laa geysto qasbidda handadaadda iyo xoog-sheegadka ayadoo magac sharaf la isticmaalayo.

Waxay ka shaqeeyaan in wanaag ku nool yihiin caruurta oo dhani. Xafiiska adeegga bulshada waxaa waajib ku ah in ay dacwo geeyaan haddii waxa la guu geystay ay dambi yihiin. Haddii aad u sheegto xafiiska adeegga bulshada in tusaale haan la guu geystay xoog-sheegad ama fara xumayn, markaas waajib ayay ku tahay in ay dacwo u gudbiyaan booliska.

xiriiro muhiim ah

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se