För dig som arbetar med DHK

Här finns allt material som används inom Det handlar om kärlek

Här finner du mer information om Det handlar om kärlek, mallar och information om det material som finns. I menyn “mer i ämnet” hittar du allt material samlat, du hittar information om enkäterna som ska användas vid skolveckorna, samt dokumentationsmall för skolveckorna.

Vissa delar är lösenordsskyddade. För att komma åt dessa behöver du kontakta Viktor Eriksson på 08-698 91 32, viktor.eriksson@rb.se eller Sara Mühling på 08-698 67 48, sara.muhling@rb.se.

Du kan alltid kontakta din regionala samordnare för att få stöd i arbetet med Det handlar om kärlek. Finns ingen samordnare i din region vänligen kontakta kommunikatören.

Region Syd: Samordnare Skåne: Sofie Olovsson, 08-698 91 66, sofie.olovsson@rb.se 

Region Väst: Samordnare Dolori Marinovic, 08-698 92 78, dolori.marinovic@rb.se

Region Nord: Samordnare Maria Sundvall-Taavo, 08-698 67 17, maria.sundvall-taavo@rb.se

Nationell samordnare: Sara Mühling på 08-698 67 48, sara.muhling@rb.se

Kommunikatör: Viktor Eriksson på 08-698 91 32, viktor.eriksson@rb.se

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se