Tle pravija/hakia

Tu isi tut pravo korkori te birine to dživdipe! Ni jekh javer manuš nane ole pravo te odučini sar na primer kasaja tu ka kametu ja palem kasaja mangeja tu te dživdine tlo dživdipe. Bašo tle pravia hem potrebe vakerela pes, a na tle familijakere ja tle jeriaskere.

Tu isi tut pravo te birine korkori kas tu mangeja hem kasa mangeja te ovel tut seks -bilo murš ja džuvjli! Tu isi tut pravo te na ove polaižimi hem pravo te vakere , misline, te izgledine hem te osetine sar tu korkori mangeja. Tlo telo hem to seksualnost pripadinena samo tuke hem niko javer nane ole pravo te dolel tut bizo ti dozvola.

Tu so sijan potikno taro18 berš šaj tle staratelija (odola so isi olen o odgovornost bašo tuke,butfar tle roditelija) svakako valjani te čhiven disave granice sar kobor vreme ka ove avrijal račate,te kere tle khereskere zadatke hem nane šukar te ovel pes avrijal po celo rakja. Odova  tano olengoro dužnost te zaštitinen ple čhaven ma te povredinen pes hem te sikave olen soj tano pravilno a soj tano grešno. Ama tle roditelija našti odlučinena sar tu te osetine tut ja palem sar tu te misline. Ola isto agjehar našti te odlučinen tu nikad ma te  ikljove tle amalencar ja palem te na ovel tut tlo slobodno vreme. Sa o odluke sar roditelji ka anen pes e čhavengere šukaripaske. Ola valjani te mislinen so ka ovel tuke šukar hem save odluke utičinena ki tute. Sa o čhave hem o terne isi olen pravo ko sigurnipe hem bajraribe, a odova avela pakjajbaja/verujbaja, mangipaja, školaja hem o pravo te družine tut te ove socialno, te dža ko bioskopi,ko kafe,te čhele futbali, te sikljove te plivine hem pana javer.

Nažalost amen džanaja da but čhave hem terne nane len prava te vakeren, te osetinen hem te dživdinen sar ola mangena, so osetinena da o kanunija baš na važinena olenge, ili olenge familijake. But džene osetinena da tane ola nevidljiva ko društvo hem dživdinena ko duj svetla kote so  isi skroz različita pravilja sar te ponašinen pes.Šaj sijan tu but zaljubimi, hem osetineja tlo celo telo ežonela, ali tu džaneja da tu nikad našti te vakere odova. Šaj tu sijan jekh terni čhaj so nasmejneja te družine tut te amaljinja bašo odova so isi ola phral, ja šaj tu ladžaja zbog so to dad hem ti daj isilen zavisnost taro diso. Amen džanaja da tumen postojinena! Amen but sijam so čeraja buti ko organizacije hem ko vlasti, so zajedno mangaja te promenina ti situacija. Odola pravilja so važinena e čhavenge, važinena sa e čhavenge hem odova na khelena nisavi rola/uloga ako tu dživdineja ko Malmö ja palem ki Haparanda, ili palem dživdineja ki javer phuv.

Ko akava kotor taro vebsajt vakerela pes taro tle manušikane prava. Isi pišime ko internaciolalna dokumentia, so but phuvja potpisindže pes. Šaj te ovel hari pharo te haljovel pes sar o manušikane pravilja tane phanle maškar peste, ja palem so važini sar kanuni hem so naje odova. Šaj isto te ovel pharo te haljove koj odova so ka dikhel tle pravija te oven sprovedime. Ki akaja rig šaj te čitine savo pravo isi tut. Ako mangeja te džane pobut ja palem te kere džikasaja lafi tu sijan šukar alo te kontaktirine amen ki akaja adresa dinarattigheter@rb.se. Tu šaj te puče jekhhe učitele ja disave vozrasno manuše kaste tu so pakjaja/verujneja.

Viktiga kontakter

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se