Seksüalite nedir?

Seksüalite (cinsel etkinlik) insanların çoğunda mevcut olan bir husustur. Çoğu insan şehvetlebilir, istek duyabilir, birisi kendisini cezbedebilir ve kendisiyle veya başkasıyla seksüel bir şey yapmayı isteyebilir. Seksülite zevk, memnuniyet doğurabilir ve birliktelik hissi verebilir. Bazı tür seks ile çocuk olması da mümkündür.

Kendinizi dinleyin, kimden hoşlanıyorsunuz?

Bazıları sadece kızlardan, diğerleri sadece erkeklerden ve bazıları ise hem kızlardan ve hem erkeklerden hoşlanır. Seks yapma arzusu bazen aşık olunduğu zaman bazen ise aşık olunmadan hissedilir. Nasıl bir seksüalite ve arzuya sahip olunduğu zamana göre değişebilir. İnsanın yaşamı boyunca ne kadar arzusu olduğu,  kimi arzuladığı ve seksüalitenin hayatta ne kadar önemi olduğu konularında farklı dönemlerden geçmesi nadir değildir. Şu anda seksüaliteniz konusunda ne düşündüğünüzü ve hissettiğinizi sizden başka bilen birisi yoktur. Kendi kendinizi ve vücudunuzu dinleyiniz.

Sex ile ilgili normlar – nedir?

İnsanın hangi cinsiyete mensup olduğuyla bağlantılı olan seksüalite ile ilgili çok sayıda norm vardır. Normlarla bir yerde neyin ’’normal’’ karşılandığı ile yazılı olmayan hamgi kuralların bulunduğu kastedilir. Örneğin erkeklerin (kızlarla) her zaman seks yapmayı istedikleri ve erkeklerin kızlardan daha çok seks yapmayı arzuladıkları konusunda ön yargılar var mıdır?  Bu konuda diğer bir ön yargı daha vardır. Buna göre kızlar erkeklere ’’hayır’’ dedikleri zaman esasında  ’’eveti’’ kastettmektedirler.

Biyolojik yapının ne şekilde bir seksüaliteye sahip olunduğunu yönettiğine inanmak kolaydır. Ancak farklı toplumların seksüalite ile ilgili görüşleri araştırılacak veya tarih içinde geri gidilecek olursa görüşlerin birbirinden çok farklı olduğu görülecektir. Örneğin antik dönemlerde kadınların hayvanlara daha yakın oldukları ve seksi erkeklerden daha fazla isteyen bir cinsel içgüdüye sahip oldukları, erkeklerin ise daha rasyonel hareket ettikleri düşünülüyordu. Bu günümüzde toplumda çoğunlukla erkeklerin daha fazla cinsel içgüdüye sahip oldukları görüşü ile karşılaştırılabilir. Seksüalitet ve cinsiyet ile görüşler zamana, kültüre ve din ve benzeri diğer konulara bağlı olarak birbirinden farklı olmaktadır.

HBTQ ve hetero

Seksüalitet hakkında konuşuluken sık duyulan bir kelime HBTQ’dir HBTQ seksüalite ile ilgili Homo- Bi- Trans- ve Querr kişilerin hepsini bir arada ifade eden bir kavramdır.  Anlamı aşağıda izah edilmiştir.

Homoseksüel olan bir kişi aynı cinsiyetten bir kişiye karşı cinsel istek duyar ve/veya aşık olur. Homoseksüel kızlara ekreriyetle lezbiyan veya eşcinsel kadın (flator) homoseksüel erkeklere ise eşcinsel ( bög) denir. 

Biseksüel olan bir kişi cinsiyet farkı gözetmeksizin kişilere ateşlenir ve/veya aşık olur. Yani hem erkeklere ve hem kadınlara aşık olur ve onlarla seks yapmayı ister. 

Trans cinsel kimlikleri normlara uymayan kişilerin hepsine birden verilen bir addır.  Tranaseksüeller, travestiler, interseksüeller, transgender kişiler ve zenneler  (kadın elbisesi giymiş erkek veya erkek elbisesi giymiş kadın)  bu kavram içinde yer alır.

Travestiler karşı cins için tipik olan elbiseleri giymeyi seven kişilerdir. Bu kişinin karşı cinsin giydiği elbiseleri giymeyi isterken yanlış bir cinsiyetle dünyaya gelmiş olduğunu düşünmesine gerek yoktur. Bu cinsel olarak zevk alındığı veya hoşlanıldığı ve iyi bir duygu yarattığı için yapılmış olabilir.

Transseksüellik cinsiyet mensubiyetiyle ilgilidir. Seksüalite ile bir ilgisi yoktur.  Transseksüel kişi hetero, homo veya biseksüel olabilir. Bu kişi yanlış bir cinsiyetle dünyaya gelmiş olduğunu düşünür  ve  örneğin erkekse kız  olmayı ister. Arzu edildiği takdirde bugün 18 yaşını doldurduktan sonra cinsiyeti değiştirmek mümkündür. Cinsiyet değişikliği hormon tedavisi ve cerrahi müdahale ile olmaktadır. Bazı transseksüel kişiler daha çocukken yanlış cinsiyetle doğmuş olduklarını hissederler. Diğerleri ise bu duyguyu yaşamlarının  daha sonraki safhalarında  hissetmeye başlarlar.

Queer (kuir) insanın kendisine hetero, homo, bi, eller trans olarak bir kimlik verememesi veya vermeyi istememesi halinde kullanılması mümkün bir kavramdır. Kelime önceleri İngilizcede eşcinseller için kullanılan argobir ifadeydi. Ancak kelimenin bugünkü kullanılış şekline göre ilgili kişi heteroseksüel ve queer olabildiği gibi homoseksüel ve queer olmayabilmektedir. Başkaları tarafından normal addedilen hususları ihlal eden bir kişinin kendisinin queer olduğunu söyleyebilmesi mümkündür.

Heteroseksüel olan bir kişi karşı cinsten olan bir kişiye karşı cinsel istek duyar ve/veya ona aşık olur. Heteroseksüellik çoğu kişinin ’’normal’’ olduğunu düşündüğü bir seksüel kimlik şeklidir.  Bir kişiyle karşılaşıldığında çoğu kez bu kişinin heteroseksüel olduğu düşüncesiyle hareket edilir. Çoğunlukla heteroseksüelliğin toplumun bir kuralını oluşturduğu söylenir. Çoğu kez karşılaşılan kişinin hetero olduğu varsayılır. Heteroseksüel olan bir kişiye genellikle ’’ heteroseksüel olduğunuzu ne zaman farkettin?’’ sorusu yöneltilmemektedir.

Kadın da erkek de olsalar HBTQ olanlar ve heteroseksüeller eşit haklara sahiptirler.

HBTQ olanlar halen baskılara, ön yargılara ve haklarında çıkarılan yanlış dedikodulara maruz kaldığı için HBTQ sorunlarını nazarı itibare alma gereği bulunmaktadır.

Namus düşüncesine sahip bir aile içinde yaşayan HBTQ- gençlerin daha fazla zorluklar yaşaması mümkündür.  Bu duruma maruz kalanlar için özel bir yardım vardır. Okuyabileceğiniz daha fazla bilgiler için web sayfası: HYPERLINK “http://www.heder.nu”www.heder.nu.

Nasıl hamile kalınır?

Daha önce de belirttiğimiz üzere insanın bir tür seksle hamile kalması mümkündür.  Bunun için prezervatif kullanılmadan vajinal seks yapılmış olması gerekir. Penisin / çükün/ sikin vajinaya/ama sokulması suretiyle seks yapılması halinde her zaman hamile kalma riski vardır. Seks sırasında nasıl korunacağınızı gençlere yardım ve tavsiyelerde bulunan kliniğin ( ungdomsmottagningen),  ’’umo’nun’’ web sayfasında soru ve yanıtlar’a girmek suretiyle öğrenebilirsiniz.  Bu sayfadan hamilelik hakkında bilgi edinmeniz de mümkündür. Yönlendirildiğiniz sayfada panik butonu  vardır.

Önemli kişiler

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se