Çocuk hakları

Çocuk hakları

İsveç Çocuk Hakları yasasında yer alan hükümler

” 18 yaşından küçük her çocuk bir veya iki yetişkinin velayeti altında olacaktır.  Çocuğun velayeti çoğunlukla anne babasında veya onlardan birisindedir. Bir çocuğun velayetine sahip olunması bazı, örneğin çocuğun ihtiyacı olduğu bakımın, güvencenin ve terbiyenin sağlanması ve çocuğa bir zarar gelmesinin engellenmesi gibi görevlerin edinilmiş olduğu anlamına gelir. Velayeti elinde bulunduranın çocuk için önemli örneğin çocuğun öğrenimi gibi kişisel konularda karar verme hakkı ve yükümlülükleri de vardır. Çocuk büyüdükçe onun istekleri gittikçe daha fazla göz önüne alınmaya başlanacaktır. […]”

“Çocuğun bakılma, güven duyma ve iyi bir şekilde terbiye edilme hakkı vardır. Çocuğa kişi ve özel niteliğiyle saygılı davranılacak, fiziksel cezaya veya diğer başka bir ihlal edici muameleye maruz bırakılmayacaktır. ”
Yasa (1983,47).

Anne babaların çocuğuyla ilgili bazı konularda karar verme hakları vardır. Çocuğu yaralanmaktan korumak ve onlara doğru ile yanlışı öğretmek mecburiyetindedirler. Ufak çocuklar her zaman neyin onlar için en iyisi olduğunu anlayamazlar. İşte o zaman anne babanın karar vermesi gerekmektedir.Ancak çocuk büyüdükçe  ne istediğini gittikçe daha fazla  kendisi söylemeye başlayabilir.  18 yaşına gelindiği zaman rüşt yaşına erişilmiş olur. Reşit olan kendisiyle ilgili her  türlü husus hakkında karar verebilir.

Ailelerin 18 yaşından küçük bir çocuğun kendisinin karar vermesinin uygun olduğu hakkındaki görüşleri birbirinden farklı olabilir. Bazı çocukların geç saatlere kadar dişarda kalmalarına müsaade edilirken diğerlerinden daha erken saatlerde evde olmaları istenebilir. Bazı çocuklardan okuldan çıktıktan sonra her zaman ev ödevlerini hemen yapmaları istenirken, diğerlerinin önce arkadaşlarının evine gitmelerine müsaade edilebilir. Anne babaların çocuğun ne yapması gerektiği konusundaki düşünceleri ne olursa olsun onların her zaman önce çocuğu dinlemeleri gerekir.

Anne babalar çocukları için en iyisini yapacak ve çocuklarına iyi bakacaklardır. Anne babalık görevi içinde çocuğun görüşlerini, düşüncelerini ve hislerini ifade etmesine ve yaşıyla birlikte gelişmesine müsaade etmek de vardır.

Önemli kişiler

SOS Alarm

112

www.sosalarm.se

BRIS

116 111

www.bris.se

Polisen

114 14

www.polisen.se

Rädda barnen

www.rb.se

Ungdomsmottagningen

www.umo.se

Kvinnofridlinjen

020-50 50 50

Tjejjouren

www.tjejjouren.se

Kvinnojouren

www.kvinnojouren.se